8 มีนามคม 2562 ประมงจังหวัดตรัง เผย สภาพอากาศร้อนและแล้งทำให้อุณหภูมิน้ำสูงขึ้น อาจเป็นสาเหตุทำให้สัตว์น้ำที่เลี้ยงไว้ได้รับผลกระทบ ขอให้เกษตรกรเตรียมตัวรับกับสถานการณ์และหาวิธีการป้องกัน

ที่มา: http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG190308081926083

ประมงจังหวัดตรัง เผยสภาพอากาศร้อนและแล้งทำให้อุณหภูมิน้ำสูงขึ้น อาจเป็นสาเหตุทำให้สัตว์น้ำที่เลี้ยงไว้ได้รับผลกระทบ ขอให้เกษตรกรเตรียมตัวรับกับสถานการณ์และหาวิธีการป้องกัน ประมงจังหวัดตรัง กล่าวว่าสภาพอากาศร้อนและแล้งทำให้อุณหภูมิน้ำสูงขึ้น อาจเป็นสาเหตุทำให้สัตว์น้ำที่เลี้ยงไว้ได้รับผลกระทบ เพราะอุณหภูมิน้ำที่เปลี่ยนแปลงสูงขึ้นนี้ จะเป็นสาเหตุสำคัญทำให้สัตว์น้ำที่เกษตรกรเลี้ยงไว้เกิดความเครียด อ่อนแอ และตายได้ ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันและบรรเทาความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจึงขอให้เกษตรกรเตรียมตัวรับกับสถานการณ์ หาวิธีการป้องกัน โดยควรควบคุมการใช้น้ำและรักษาปริมาณน้ำในบ่อเลี้ยงให้สูญเสียน้อยที่สุด หาแหล่งน้ำสำรองไว้ใช้เพิ่มเติม จับสัตว์น้ำที่ได้ขนาดออกจำหน่าย หรือบริโภคก่อน เพื่อลดปริมาณสัตว์น้ำในบ่อหรือกระชัง ลดการให้อาหารสัตว์น้ำลง โดยเฉพาะอาหารสดเพื่อป้องกันน้ำเน่าเสีย ถ้าต้องปล่อยสัตว์น้ำลงเลี้ยง ให้ปล่อยในปริมาณที่มีความหนาแน่นน้อยกว่าปกติ หรือปล่อยสัตว์น้ำที่มีขนาดใหญ่ขึ้น เพื่อลดระยะเวลาการเลี้ยงให้น้อยลง ควรงดเว้นการขนถ่ายสัตว์น้ำ แต่ถ้าจำเป็นต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ เนื่องจากจะมีผลกระทบกับการกินอาหารและการเจริญเติบโตของสัตว์น้ำโดยตรง หมั่นสังเกตอาการต่าง  ของสัตว์น้ำอย่างใกล้ชิด หากผิดปกติจะได้แก้ไขทันการณ์ และควรงดเว้นการเลี้ยง โดยให้ทำการตากบ่อฆ่าเชื้อโรคในช่วงหน้าร้อนนี้แทน เพื่อเตรียมไว้เลี้ยงสัตว์น้ำในรอบต่อไป